Darslik va o’quv qo’llanmalar

Oxirgi yillarda rahbar va pedagoglar tomonidan

  • Biologiya fani o‘qituvchisi Z.Malikov va Toshkent tibbiyot akademiyasi o‘qituvchisi A.R.Shermuratovlar:
  • 2023 yil Алгебра и основы математического анализа (Часть 2)
  • 2023 yil Алгебра и основы математического анализа (Часть 1)
  • 2021 yil Hayvonlar ekologiyasi
  • 2019 yil Biologiya 2-qism o‘quv darslik
  • 2019 yil Biologiya 2-qism o‘quv darslik
  • 2019 yil Biologiya 1-qism o‘quv darslik
  • 2018 yil Ekologiya asoslari o‘quv qo‘llanma
  • 2018 yil Biologiya fanidan atamalar lug‘ati o‘quv qo‘llanma

– Matematika fani o‘qituvchisi A.Amanov 2018 yil 11-sinflar uchun Matematika fanidan 2 qismli 7 ta tilda o‘quv darslik  adabiyotlari nashr etilgan. O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligining 2021-yil 23- noyabrdagi «500» -sonli buyrug’iga asosan  Tabiiy fanlar yo’nalishidagi akademik litseylar uchun yaratilgan «Algebra»(rus) darsligining birinchi va ikkinchi qismi hammuallifi hisoblanadi.