Tillar kafedrasi yutuqlari

Tillar kafedrasi o`qituvchilari tomonidan chop etilgan maqolalar

Gazeta, jurnal nomi Maqola nomi Chop etilgan vaqti

Muallif

1

“Tong yulduzi” O`quvchilarning odob-axloq qoidalari 2020

G.T.Sodiqova

2

“Qadr ziyosi” Tilimiz- sha`nimiz 2020

M.K.Xikmatova

3

“Tibbiyotnoma” Til-millat faxri 2020

N.Q. Hakimova

4

“Tibbiyotnoma” Til-millat  ruhi 2021

D.Sh.Ismoilova

5

“Tibbiyotnoma” “Bori elg`a yaxshilik qilg`ilki mundin yaxshi yo`q” 2021

D.Sh.Ismoilova

6

Образование и наука в XXI веке” Muhammad Yusufning sinonimlardan foydalanish mahorati” 2021

D.Shodiyeva

7

“Tong yulduzi” G`oliblar orasida o`zbek o`quvchisi” 2021

G.Sodiqova